Ahninnen  I  25 cm x 28 cm Öl auf Karton 2018

Ahninnen II 29 cm x 35 cm Öl auf Karton 2018

Ahninnen IV 22 cm x 40 cm Öl auf Karton 2018 

Ahninnen III 22 cm x 30 cm Öl auf Karton 2018

Ahninnen V 15 cm x 28 cm Öl auf Karton 2018


Stillleben Pilze/ Champignons 

Pilze  á 13,5 cm x 14,5 cm, Öl auf Sperrholz, 2012